loader image

Openbaar Centrum Voor Maatschappelijk Welzijn van Sint-Lambrechts-Woluwe

Transparantie en vergoedingen

Jaarverslag van de Secretaris-generaal

Artikel 7, § 1, van de gezamenlijke ordonnantie van 14 december 2017 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen

Publicaties en begroting van het OCMW

Rekening 2016

  • Overzicht van de aanwezigheden op de vergaderingen, bezoldigingen en voordelen van alle aard alsook de representatiekosten
  • Lijst van de reizen
  • Overheidsopdrachten
  • Lijst van de toegekende subsidies

Tijdens de raad van 1 maart 2019 werden de bezoldigingen en voordelen van de leden van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn voor deze nieuwe ambtsperiode (2019-2025) vastgesteld.
De Voorzitster van het OCMW zal de door de organieke wet voorziene bezoldiging maandelijks ontvangen. Haar representatiekosten bedragen € 750 voor het jaar 2019. Naast het gebruik van een smartphone met een telefonieabonnement en onbeperkte data geniet zij geen enkel ander voordeel ten laste van het OCMW.
De leden van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn zullen presentiegeld ontvangen voor een bedrag dat gelijk is aan het bedrag dat de leden van de Gemeenteraad ontvangen. Zij hebben recht op een MIVB-abonnement, maar niet op representatiekosten, noch enig ander voordeel ten laste van het OCMW.

Raadpleeg hier de tabel van de vergoedingen van de raadsleden/ Jaaroverzicht 2016.
Raadpleeg hier de tabel van de vergoedingen van de raadsleden/ Jaaroverzicht 2017.

Gulledelle 98 

Maatschappelijke permanentie

Gelieve tijdens de coronacrisis de steunaanvragen bij voorkeur in te dienen via e-mail: ssg@ocmw.woluwe1200.be

Indien nodig is de maatschappelijke permanentie waarbij je een steunaanvraag kan indienen, toegankelijk zonder afspraak op maandag en donderdag van 9.00 tot 11.30 uur.

Karrestraat 27

Contact maatschappelijke eerstelijnsdienst

De maatschappelijk werkers zijn bereikbaar,op afspraak, alle werkdagen, behalve op dinsdag, van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 16.00 uur of telefonisch op het nummer 02/777.75.31.

 VoormiddagNamiddag
Maandag9.00 – 11.30 uGesloten
DinsdagGeslotenGesloten
WoensdagGeslotenGesloten
Donderdag9.00 – 11.30 uGesloten
VrijdagGeslotenGesloten
 VoormiddagNamiddag
Maandag9.00 – 12.00 u13.30 – 16.00 u
DinsdagGeslotenGesloten
Woensdag9.00 – 12.00 u13.30 – 16.00 u
Donderdag9.00 – 12.00 u13.30 – 16.00 u
Vrijdag9.00 – 12.00 u13.30 – 16.00 u