Openbaar Centrum Voor Maatschappelijk Welzijn van Sint-Lambrechts-Woluwe

Transparantie

Publicaties

Deze pagina bevat de wettelijke informatie voorgeschreven door artikel 6 van het gezamenlijk decreet en ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie van 16 mei 2019 betreffende de openbaarheid van bestuur bij de Brusselse instellingen.

U vindt er onder meer informatie over de bevoegdheden, de organisatie en de werking van het OCMW van Sint-Lambrechts-Woluwe en de inventarissen van overheidsopdrachten, subsidies, studies en reizen die voor rekening van het OCMW werden gemaakt.

Publicaties en begroting van het OCMW

In de raadsvergadering van 1 maart 2019 zijn de bezoldiging en de voordelen van de raadsleden van de sociale actie voor dit nieuwe mandaat (2019-2025) vastgesteld.
De voorzitter van het OCMW ontvangt maandelijks de in de organieke wet vastgestelde vergoeding. Haar representatiekosten bedragen 750 euro voor het jaar 2019. Afgezien van het gebruik van een smartphone met een onbeperkt telefoon- en data-abonnement, zal zij geen enkel ander voordeel genieten ten laste van het OCMW.
De leden van de Raad voor sociale actie ontvangen een presentiegeld dat gelijk is aan dat van de leden van de gemeenteraad. Zij krijgen een MIVB-abonnement, maar geen representatiekosten of andere voordelen ten laste van het OCMW.

Gulledelle 98 

Maatschappelijke permanentie

Gelieve tijdens de coronacrisis de steunaanvragen bij voorkeur in te dienen via e-mail: ssg@ocmw.woluwe1200.be

Indien nodig is de maatschappelijke permanentie waarbij je een steunaanvraag kan indienen, toegankelijk zonder afspraak op maandag en donderdag van 9.00 tot 11.30 uur.

Karrestraat 27

Contact maatschappelijke eerstelijnsdienst

De maatschappelijk werkers zijn bereikbaar,op afspraak, alle werkdagen, behalve op dinsdag, van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 16.00 uur of telefonisch op het nummer 02/777.75.31.

 VoormiddagNamiddag
Maandag9.00 – 11.30 uGesloten
DinsdagGeslotenGesloten
WoensdagGeslotenGesloten
Donderdag9.00 – 11.30 uGesloten
VrijdagGeslotenGesloten
 VoormiddagNamiddag
Maandag9.00 – 12.00 u13.30 – 16.00 u
DinsdagGeslotenGesloten
Woensdag9.00 – 12.00 u13.30 – 16.00 u
Donderdag9.00 – 12.00 u13.30 – 16.00 u
Vrijdag9.00 – 12.00 u13.30 – 16.00 u