Openbaar Centrum Voor Maatschappelijk Welzijn van Sint-Lambrechts-Woluwe

Het OCMW en u

Welke verplichtingen hebt u ten aanzien van het OCMW?

Als laatste vangnet van de sociale zekerheid, komt het OCMW tussen op een residuaire manier. Dat betekent dat u zelf alles in het werk moet hebben gesteld om niet afhankelijk te worden van zijn steun en dat u, als uw toestand het toelaat, een beroep moet doen op de familiale solidariteit en actief moet zoeken naar werk.

Informatie

In overeenstemming met artikel 22, §1er, lid 2, moet u spontaan alle nuttige informatie verstrekken op basis waarvan het OCMW een beslissing kan nemen en moet u ons onmiddellijk op de hoogte brengen van elke verandering in uw toestand die een effect kan hebben op uw recht (bv.: verandering in de samenstelling van uw gezin, wijziging van uw inkomsten, als u werk hebt gevonden, als u België verlaat enz.). Het is zo dat wanneer u zaken niet of onjuist aangeeft, de kans bestaat dat u de onterecht uitgekeerde bedragen moet terugbetalen. Het OCMW beschikt immers over de mogelijkheid om uw verklaringen na te gaan via het netwerk van de Kruispuntbank, vooral wat betreft de sociale zekerheid (wet van 15 januari 1990 betreffende de oprichting en de organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid).

 

Welke zijn uw rechten ten aanzien van het OCMW?

Alle informatie die het OCMW vergaart wordt verwerkt in overeenstemming met de wet van 30 juli 2018 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. We delen u ook mee dat uw toestand zal worden verwerkt in strikte naleving van de regels op de vertrouwelijkheid (art. 36 en 50 van de organieke wet op de OCMW’s – artikel 458 van het Strafwetboek). Objectieve gegevens van uw dossier kunnen echter wel worden meegedeeld aan de gerechtelijke overheden in geval van fraude van uw kant en na een beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn.

De gegevens die u aan het OCMW zult meedelen in het kader van uw steunaanvraag kunnen worden geverifieerd bij de Kruispuntbank voor de Sociale Zekerheid en zullen worden geregistreerd in het secondaire netwerk van de OCMW’s dat eraan is gekoppeld.

In overeenstemming met de wet van 30/07/2018 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de artikelen 15, 16 en 17 van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27/04/2016 (AVG), kunt u het detail opvragen van de persoonlijke gegevens die zijn meegedeeld aan de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en, indien nodig, vragen om ze te laten aanpassen of wissen. Het volstaat een e-mail te sturen naar de afgevaardigde voor de gegevensbescherming: DPD@cpas.woluwe1200.be

Wenst u informatie te krijgen over uw rechten en plichten op het vlak van het recht op maatschappelijke integratie of eender welke andere steun, dan staan de maatschappelijk assistenten voor u klaar om uw vragen te beantwoorden.

Wanneer u met het OCMW onderhandelt over een arbeidscontract of over uw geïndividualiseerd project van maatschappelijke integratie, kunt u zich laten begeleiden door een persoon van uw keuze (bv.: een familielid, een afgevaardigde van een vereniging enz.).

Alvorens een arbeidscontract of een geïndividualiseerd project van maatschappelijke integratie te ondertekenen, kunt een bedenktijd van 5 dagen vragen aan het OCMW. Tijdens die termijn kunt u het document bijvoorbeeld bespreken met een vertrouwenspersoon.

Wanneer u in het kader van een geïndividualiseerd project van maatschappelijke integratie problemen ondervindt, kunt u vragen om in gesprek te gaan met uw maatschappelijk assistent(e). Hij of zij moet u een gesprek toestaan binnen de vijf werkdagen (maar niet op zaterdag, zondag en feestdagen).

Voor het OCMW een beslissing neemt over uw recht op maatschappelijke integratie, kunt u vragen gehoord te worden door het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst, dat gemachtigd is om beslissingen over uw dossier te nemen. Bij dat verhoor mag u zich laten bijstaan of vertegenwoordigen door een persoon van uw keuze.

Gulledelle 98 

Maatschappelijke permanentie

Gelieve tijdens de coronacrisis de steunaanvragen bij voorkeur in te dienen via e-mail: ssg@ocmw.woluwe1200.be

Indien nodig is de maatschappelijke permanentie waarbij je een steunaanvraag kan indienen, toegankelijk zonder afspraak op maandag en donderdag van 9.00 tot 11.30 uur.

Karrestraat 27

Contact maatschappelijke eerstelijnsdienst

De maatschappelijk werkers zijn bereikbaar,op afspraak, alle werkdagen, behalve op dinsdag, van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 16.00 uur of telefonisch op het nummer 02/777.75.31.

 VoormiddagNamiddag
Maandag9.00 – 11.30 uGesloten
DinsdagGeslotenGesloten
WoensdagGeslotenGesloten
Donderdag9.00 – 11.30 uGesloten
VrijdagGeslotenGesloten
 VoormiddagNamiddag
Maandag9.00 – 12.00 u13.30 – 16.00 u
DinsdagGeslotenGesloten
Woensdag9.00 – 12.00 u13.30 – 16.00 u
Donderdag9.00 – 12.00 u13.30 – 16.00 u
Vrijdag9.00 – 12.00 u13.30 – 16.00 u