loader image

Openbaar Centrum Voor Maatschappelijk Welzijn van Sint-Lambrechts-Woluwe

Sociaal Loket van Sint-Lambrechts-Woluwe

Onze missie

Dit is een buurtdienst die het resultaat is van een samenwerking tussen de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe en het OCMW.

Het Sociaal Loket is volledig gratis. Deze dienst richt zich tot alle burgers van de gemeente die op zoek zijn naar informatie over onderwerpen die hun dagelijkse leven rechtstreeks raken.

Met dit project streven we ernaar om dicht bij de burgers te staan en naar hen te luisteren. Het Sociaal Loket zet verenigingen in de kijker die gespecialiseerd zijn in diverse domeinen en toegankelijk willen zijn voor de burgers.

U vindt er steeds iemand die u zal ontvangen en doorverwijzen naar een van onze partners, om antwoorden te vinden op uw vragen. Kan geen van onze partners uw vraag beantwoorden? Dan zorgen wij ervoor dat u direct naar de juiste dienst wordt doorverwezen!

Elke dag van de week komt een specifiek thema aan bod: tewerkstelling, huisvesting, gezin en nog veel meer!

Deze thema’s worden besproken tijdens individuele permanenties of collectieve informatiesessies. Interesse in een thema? Raadpleeg onze uurroosters regelmatig. Het aanbod van de diensten wijzigt regelmatig.

We ontvangen u graag van maandag tot donderdag, van 9 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17 uur.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen via 02 777 75 14 of sociaalloket@woluwe1200.be

Inauguration Guichet Social

Thema's

Waarom dit thema?

Of je nu eigenaar of huurder bent in een particuliere of sociale woning, huisvesting is essentieel; leven in een fatsoenlijke woning is een essentieel onderdeel van de menselijke waardigheid. Er kunnen steeds meer vragen rijzen over rechten, plichten en voorwaarden voor bepaalde woningtypes.

Wie zal aanwezig zijn?

Op de 2e en 4e dinsdag van de maand zullen partners die gespecialiseerd zijn in huisvesting in de voormiddag workshops over het zoeken naar een woning geven via de dienst huisvesting van het OCMW en permanenties verzekeren voor algemene informatie over huisvesting in de namiddag. Dit laatste wordt georganiseerd door het SVK van SLW.

Welke infos voor het publiek?

Het doel van deze workshop is een opleiding te geven omtrent het zoeken naar een efficiënte woning via praktische aspecten (fysieke presentatie, telefonische oproep, een advertentie lezen enz.).

Deze permanenties/workshops zullen het inzicht in de Belgische huurmarkt en de toegangsvoorwaarden voor sociale huisvesting verbeteren.

Je hoeft niet door het OCMW begeleid te worden om deel te nemen aan deze workshops.

Waarom dit thema?

De jeugd is een belangrijk doelpubliek omdat zij de samenleving van morgen vertegenwoordigt. Door nuttige informatie onder de jongeren te verspreiden, kunnen ze zich op een gezonde manier ontplooien tot volwassenen. Bovendien wordt in de nationale statistieken een steeds groter aantal jongeren dat de school, de arbeidsmarkt en de instellingen in het algemeen verlaat, vastgesteld. Het is dus belangrijk om hen extra aandacht te geven.

Welke infos voor het publiek?

De jeugddienst zal de ouders van kinderen van 12 jaar en jonger informeren over de activiteiten die hij organiseert, zowel tijdens het jaar als tijdens de schoolvakanties, over het programma van huistaakbegeleiding en over de mogelijkheden van verlaagde tarieven. Hij kan tieners en jongvolwassenen ook helpen bij alle problemen waarmee ze in hun leven geconfronteerd worden: ludieke activiteiten, schoolondersteuning, het zoeken naar studentenjobs, hulp bij het opstellen van een cv, studiekeuze en nog veel meer. De dienst kan de jongeren en hun ouders ook informeren over de werking van de sportcheques, die bestaan uit een financiële tussenkomst door de gemeente voor de jongeren die ingeschreven zijn in een sportclub.

Wie zal aanwezig zijn?

Een ambtenaar van de gemeentelijke jeugddienst, actief bij kinderen, jongeren en jongvolwassenen, zal aanwezig zijn tijdens deze permanenties.

Waarom dit thema?

Je bent ouder of gaat ouder worden en bent op zoek naar informatie over kinderopvang in uw gemeente.

Welke info voor het publiek?

Je vindt informatie over:

 • Inschrijvingen voor de gemeentelijke kinderdagverblijven;
 • de verschillende opvangtypes;
 • de te ondernemen stappen om in te schrijven;
 • een brochure voor ouders en toekomstige ouders;
 • de voorstelling van de dienst gezin en de activiteiten en lezingen die jaarlijks worden georganiseerd.

Wie zal er aanwezig zijn?

De 1e donderdag van de maand zal in de voormiddag van 9 tot 12.30 uur een permanentie van de dienst Gezin en Jonge kinderen van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe plaatsvinden.

 • de dienst gezin zal je informeren over de kinderopvangmogelijkheden
 • over de rechten en plichten van de ouders met name met betrekking tot vaccinatie
 • de dienst gezin organiseert lezingen, workshops en een praatgroep voor gezinnen om ouders en toekomstige ouders te ondersteunen.

Vanaf november zal in de namiddag van 13 tot 15 uur een praatgroep voor eenoudergezinnen (dienst Gezin en Kleine kinderen) doorgaan.

Info en reservering op het nummer 02/761.27.97 of per e-mail naar: service.famille@woluwe1200.be

Vanaf november zal de 4e donderdag van de maand om 19.30 uur een workshop gezin – ondersteuning van het ouderschap doorgaan.

Info en reservering op het nummer 02/761.27.97 of per e-mail naar: service.famille@woluwe1200.be

Vanaf woensdag 19 oktober kunt u uw kind inschrijven in een kinderdagverblijf tijdens de permanentie van de gemeentelijke kinderdagverblijven aan het Sociaal Loket (dinsdag,woensdag,en donderdag). Afspraak maken verplicht: 02/774.36.80

Waarom dit thema?

Een goed beheer van het budget voorkomt veel problemen. Onze permanentie richt zich tot alle burgers, ongeacht hun leeftijd of inkomen.

Welke infos voor het publiek?

Het idee achter deze thematiek is om mensen die dat wensen advies en informatie te geven om hun budget beter te beheren, maar ook om vragen te beantwoorden over het traject van een onbetaalde rekening waarvan het bedrag van de herinneringskosten verrassend hoog kan zijn enz.

U kunt ook informatie krijgen over wat schuldbemiddeling is en nagaan of u zich in een situatie bevindt waarin een schuldbemiddelingsdienst u zou kunnen helpen.

Wie zal aanwezig zijn?

Een maatschappelijk werkster van de dienst voor Schuldbemiddeling van het OCMW zal uw vragen beantwoorden op de 1e en 3e woensdag van de maand ‘s ochtends.

U hoeft niet noodzakelijk begeleid te worden door het OCMW om toegang te krijgen.

Waarom dit thema?

Of je nu eigenaar of huurder bent in een particuliere of sociale woning, energie (water, gas, elektriciteit) is een thema dat centraal staat. Bovendien is energieverbruik een steeds vaker terugkerend onderwerp voor de inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest omdat het een rechtstreekse impact heeft op ieders portefeuille. Toegang tot energie is een vaak miskend en verwaarloosd recht, terwijl het levensnoodzakelijke goederen zijn.

Welke infos voor het publiek?

 1. Je energieverbruik en hoe je de beste gas- en elektriciteitsleverancier kiest
 2. Het beheer van je energiefacturen, meters enz.
 3. Kwesties rond renovatie, stedenbouw, erfgoed, akoestiek of duurzaam gebouw en renovatiepremies.

Wie zal aanwezig zijn?

Op de 1e dinsdag van de maand zal Homegrade workshops geven over onderwerpen zoals premies en financiële incentives voor renovatie, duurzame renovatie, EPB (huisvesting), mede-eigendom en mandeligheid, klein patrimonium, hernieuwbare energie, stedenbouwkundige vergunningen en stedenbouwkundige reglementeringen, groene daken, regenwatertanks, akoestiek van een woning, technische kwesties…

Op de 3e dinsdag van de maand komt Infor GazElec, het Centrum voor Informatie voor de Consumenten van Gas en Elektriciteit, een stand van zaken van de markt geven en bespreken of het wenselijk is om van contract te veranderen. Na de presentatie zal een adviseur beschikbaar zijn om je contract te vergelijken met de lopende aanbiedingen.

Waarom dit thema?

Heb je ruzie met je buurman? Is er een meningsverschil waarvoor geen oplossing wordt gevonden? Wil je de relaties kalmeren en snel een compromis vinden?

Heb je ruzie met één of meerdere familieleden? Is communicatie moeilijk? Wil je hierover praten en concrete oplossingen vinden om de situatie te verbeteren?

Deze dienst biedt gratis ondersteuning en begeleiding om conflicten op te lossen. Net als bij een bolletje wol waarvan we noch het begin noch het einde zien, moet het conflict beetje bij beetje worden ontrafeld om de eindjes te grijpen en tot de ontknoping te komen.

Welke infos voor het publiek?

Bemiddeling biedt de inwoners van de gemeente een plaats en een speciaal moment om met elkaar te praten en naar elkaar te luisteren.

Bovendien biedt het een alternatief voor gerechtelijke procedures: de burger kan opnieuw een rol spelen in de oplossing van conflicten in plaats van geconfronteerd te worden met langdurige gerechtelijke procedures.

Wie zal aanwezig zijn?

Tijdens het hele proces zorgt de bemiddelaar dat de ontmoetingen sereen en in een coöperatief kader kunnen plaatsvinden. Hij luistert aandachtig naar ieders ervaringen, maar hij kiest geen partij voor de ene of de andere persoon. Indien nodig kan hij tijdens een gezamenlijke ontmoeting de communicatie tussen de deelnemers vergemakkelijken.

Waarom dit thema?

Om de toegang tot de rechter te bevorderen door gratis een oriënterend advies of een eerste juridisch advies aan te bieden aan iedereen, ongeacht nationaliteit, woonplaats of inkomen.

Welke infos voor het publiek?

Juridische permanentie laat toe te genieten van de bijstand van een advocaat en van diensten zoals:

 1. juridisch advies,
 2. bijstand en vertegenwoordiging in het kader van een gerechtelijke of administratieve procedure of in het kader van een bemiddeling, het instellen van een beroep…

Wie zal aanwezig zijn?

Een advocaat van de Commissie voor Juridische Bijstand van de Orde van Advocaten van de Balie van Brussel zorgt voor een permanentie elke eerste en derde woensdagnamiddag van de maand, van 14 tot 16 uur.

Waarom dit thema?

Iedere burger wordt vroeg of laat geconfronteerd met administratieve zaken die binnen de gestelde termijnen moeten worden afgehandeld. Dit kan leiden tot verwarring en onbegrip en tot vertragingen bij de behandeling van deze problemen, met extra moeilijkheden tot gevolg. De aanwezigheid van een  een publieke schrijfster is dus belangrijk om ervoor te zorgen dat de burgers de nodige stappen naar behoren kunnen ondernemen.

Welke infos voor het publiek?

De publieke schrijfster zal aanwezig zijn om je te helpen de ontvangen brieven te begrijpen, te beantwoorden of officiële brieven te schrijven.

Wie zal aanwezig zijn?

Deze sessies worden elke woensdag verzorgd door een publieke schrijfster uit de Publieke Schrijversruimte, afgewisseld met een vrijwillige publieke schrijfster.

Waarom dit thema?

Het jobhuis van Sint-Lambrechts-Woluwe heeft als opdracht de toegang tot de arbeidsmarkt te vergemakkelijken en brengt de partners betrokken bij de lokale tewerkstelling samen in hun acties om “mensen aan het werk te zetten” en begeleidt en ondersteunt de professionele projecten van werkzoekenden voor toegang tot een duurzame job.

Welke infos voor het publiek?

Tijdens de permanenties vindt u informatie over:

 1. Diverse onderwerpen in verband met tewerkstelling (formaliteiten, rechten, plichten, enz.) en het zoeken naar werk (opstellen van een CV, ondersteuning bij het zoeken, enz.);
 2. Individuele begeleiding van werkzoekenden, opstellen van hun profiel en hulp bij het vinden van vacatures die op hun vaardigheden zijn afgestemd;
 3. Ontvangst en verspreiding van vacatures van werkgevers uit de publieke en private sector;
 4. Advies aan recente schoolverlaters;
 5. In contact brengen van personen met de betrokken diensten (Actiris, SIEP, Wolu-Services, enz.).

Wie zal aanwezig zijn?

De gemeentelijke dienst tewerkstelling van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe zal elke maandag en donderdag aanwezig zijn.

Waarom dit thema?

Het doel van deze workshop is een eerste ontmoeting te creëren om goede plannen uit te wisselen over bepaalde thema’s die het mogelijk maken om uitgaven te verminderen. Het publiek wordt geïnformeerd over mogelijke diensten, hulpmiddelen en goede plannen om het dagelijks leven beter te laten verlopen met een beperkt budget.

Welke infos voor het publiek?

Het idee achter deze thematiek is om mensen die dat wensen advies en informatie te geven om hun budget beter te beheren.

De workshops “goede plannen” zullen nuttig zijn om te weten welke goede plannen er bestaan om op financieel vlak gemakkelijker toegang te krijgen tot bepaalde diensten: sport, cultuur, informatica of taallessen. Dit zal ook je zelfvertrouwen een boost  geven, de workshops geven de deelnemers de kans hun eigen kennis uit te wisselen met andere deelnemers en zo hun welzijn te verbeteren.

Wie zal aanwezig zijn?

De Maatschappelijke Activatiedienst van het OCMW (2x per maand op woensdag)

Wolu-Services (een keer per maand)

U hoeft niet noodzakelijk begeleid te worden door het OCMW om toegang te krijgen.

Ons uurrooster

Programma van de week

Week van 6 tot 10 februari 2023

*De workshops zijn alleen na registratie ter plaatse of op: sociaalloket@woluwe1200.be

Februari programma  HIER

Contact

sociaalloket@woluwe1200.be

telefoonnummer: 02/777.75.14

Onze partners

Het Sociaal Loket van Sint-Lambrechts-Woluwe is een gezamenlijk initiatief van het OCMW en de gemeente in samenwerking met tal van verenigingen met de steun van de GGC.

Gulledelle 98 

Maatschappelijke permanentie

Gelieve tijdens de coronacrisis de steunaanvragen bij voorkeur in te dienen via e-mail: ssg@ocmw.woluwe1200.be

Indien nodig is de maatschappelijke permanentie waarbij je een steunaanvraag kan indienen, toegankelijk zonder afspraak op maandag en donderdag van 9.00 tot 11.30 uur.

Karrestraat 27

Contact maatschappelijke eerstelijnsdienst

De maatschappelijk werkers zijn bereikbaar,op afspraak, alle werkdagen, behalve op dinsdag, van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 16.00 uur of telefonisch op het nummer 02/777.75.31.

 VoormiddagNamiddag
Maandag9.00 – 11.30 uGesloten
DinsdagGeslotenGesloten
WoensdagGeslotenGesloten
Donderdag9.00 – 11.30 uGesloten
VrijdagGeslotenGesloten
 VoormiddagNamiddag
Maandag9.00 – 12.00 u13.30 – 16.00 u
DinsdagGeslotenGesloten
Woensdag9.00 – 12.00 u13.30 – 16.00 u
Donderdag9.00 – 12.00 u13.30 – 16.00 u
Vrijdag9.00 – 12.00 u13.30 – 16.00 u