Openbaar Centrum Voor Maatschappelijk Welzijn van Sint-Lambrechts-Woluwe

Een waaier van beroepen  talenten  binnen eenzelfde instelling

Omdat elke persoon recht heeft op maatschappelijke dienstverlening, die iedereen in staat moet stellen om een menswaardig leven te leiden, heeft het OCMW van Sint-Lambrechts-Woluwe als opdracht aan personen en gezinnen de hulp toe te kennen die de gemeenschap verschuldigd is. Deze hulp kan van materiële, sociale, geneeskundige, sociaal-geneeskundige of psychologische aard zijn.

Het OCMW vervult deze opdracht door de meest aangepaste sociale werkmethodes te volgen en met respect voor ieders ideologische, filosofische of religieuze overtuigingen.

Maar om deze cruciale opdracht te vervullen, zijn de verschillende zorginstellingen en -diensten op zoek naar veel uiteenlopende profielen. 

Zoals u wellicht weet, betekent werken binnen onze instelling, werken in een team met diverse talenten en uiteenlopende profielen. U krijgt elke dag de kans om samen te werken met tal van professionals die een gezamenlijk doel nastreven, instaan voor het welzijn van onze rechthebbenden en onze bewoners.

Onze waarden

Het personeel is de grootste schat van de administratie, die ten dienste wordt gesteld van de gebruikers en rechthebbenden.

Bij haar acties zal de administratie rekening houden met de dienstverlening aan de gebruikers en het welzijn van het personeel en blijk geven van een zo strikt mogelijke neutraliteit.

Het OCMW wil zijn opdrachten professioneel, deontologisch en ethisch vervullen.

Het zet alle beschikbare middelen in om zijn personeel op te leiden en de administratie de nodige tools aan te reiken om kwaliteitsvol werk te leveren.

Om alle opdrachten optimaal te kunnen realiseren, moeten de medewerkers van het OCMW volledig achter de doelstellingen en de coördinatie van de diensten staan.

De goede medewerking van de beroepen binnen het OCMW is noodzakelijk om harmonieuze arbeidsrelaties in stand te houden.

Om zijn opdrachten te kunnen uitvoeren, moet het OCMW een beroep kunnen doen op heel uiteenlopende competenties die het zal coördineren met oog voor de coherentie en de kwaliteit van het werk.

Het OCMW streeft een beleid na voor de optimalisering van de menselijke en financiële middelen, gericht op duurzaamheid.

Elk middel zal optimaal worden ingezet om de doelstellingen te bereiken.

Het OCMW wordt geconfronteerd met een voortdurend veranderende omgeving en past zijn acties hieraan aan.

Het geeft blijk van innovatie en creativiteit om nieuwe uitdagingen aan te gaan

Het OCMW communiceert duidelijk en snel naar de werknemers en gebruikers.

Het motiveert zijn beslissingen en zorgt ervoor dat de genomen beslissingen transparant zijn.

Contact

Per mail  aan de recruteringseenheid  GRH.Jobs@cpas.woluwe1200.be

Gulledelle 98 

Maatschappelijke permanentie

Gelieve tijdens de coronacrisis de steunaanvragen bij voorkeur in te dienen via e-mail: ssg@ocmw.woluwe1200.be

Indien nodig is de maatschappelijke permanentie waarbij je een steunaanvraag kan indienen, toegankelijk zonder afspraak op maandag en donderdag van 9.00 tot 11.30 uur.

Karrestraat 27

Contact maatschappelijke eerstelijnsdienst

De maatschappelijk werkers zijn bereikbaar,op afspraak, alle werkdagen, behalve op dinsdag, van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 16.00 uur of telefonisch op het nummer 02/777.75.31.

 VoormiddagNamiddag
Maandag9.00 – 11.30 uGesloten
DinsdagGeslotenGesloten
WoensdagGeslotenGesloten
Donderdag9.00 – 11.30 uGesloten
VrijdagGeslotenGesloten
 VoormiddagNamiddag
Maandag9.00 – 12.00 u13.30 – 16.00 u
DinsdagGeslotenGesloten
Woensdag9.00 – 12.00 u13.30 – 16.00 u
Donderdag9.00 – 12.00 u13.30 – 16.00 u
Vrijdag9.00 – 12.00 u13.30 – 16.00 u