Openbaar Centrum Voor Maatschappelijk Welzijn van Sint-Lambrechts-Woluwe

De Sociale Coördinatie

U bent een organisatie die werkt aan sociale of gezondheidskwesties?

U wilt uw netwerk uitbreiden, synergieën creëren of initiatieven ontwikkelen in samenwerking met andere spelers in de sector om aan de behoeften van uw publiek te voldoen?

Onze missie

De Sociale coördinatie van Sint-Lambrechts-Woluwe heeft tot doel verbanden te leggen tussen particulieren, verenigingen en openbare of particuliere diensten of instanties om het gebrek aan toegang tot rechten te bestrijden en armoede, sociale uitsluiting en bestaansonzekerheid tegen te gaan.

De acties van de sociale coördinatie zijn gestructureerd rond 3 assen:

 • De as "Kennis" die tot doel heeft:
 • Wederzijdse kennis van de actoren en hun acties, projecten, resultaten en werkmethoden
 • Kennis van het publiek dat door de acties van de actoren wordt getroffen
 • Informatie verspreiden en doorgeven
 • De as "Analyse-voorstel" die tot doel heeft:
 • Het ontwikkelen van een denkproces over:
 • de psycho-medisch-sociale behoeften van de bevolking en de doelgroepen van de betrokken actoren
 • de gegeven/te geven antwoorden op deze behoeften
 • Het voorstellen van de ontwikkeling van innoverende projecten en het bepalen van operationele doelstellingen in overeenstemming met het ontwikkelde beleid, die vervolgens de bevolking ten goede zullen komen.
 • De as "Synergie", die uitvoering geeft aan de suggesties van de as "Analyse-voorstel" en tot doel heeft:
 • Samenwerking en complementariteit tussen actoren aan te moedigen via platforms, activiteiten, enz.
 • Belanghebbenden aan te moedigen gezamenlijke projecten te ontwikkelen (werkgroepen, enz.)
 • Bestaande publieke, associatieve en burgerinitiatieven te ondersteunen en te ontwikkelen.

Deze assen, alsmede de werking en de organisatie van de sociale coördinatie zijn vastgelegd in een handvest. U kunt het hier raadplegen.

Onze vaste projecten

Thematische platforms: Er is een aantal bijeenkomsten georganiseerd tussen maatschappelijk werkers uit dezelfde sectoren: huisvesting, geestelijke gezondheid, handicap, huiselijk geweld en coördinatie van voedselhulp. Deze bijeenkomsten worden georganiseerd door de afdeling sociale coördinatie, zodat de professionals hun behoeften kunnen bundelen en samen kunnen werken om hieraan tegemoet te komen. Het doel van deze platforms is de kennis van maatschappelijk werkers over de sector te verbeteren en gemeenschappelijke oplossingen te vinden om de ondersteuning van begunstigden te verbeteren. De sociale coördinatie ondersteunt ook bestaande initiatieven. 

Wijkcoördinatie: In samenwerking met de preventiedienst van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe werd een wijkcoördinatie opgericht. Deze verenigt de sociale partners in de Andromedawijk en wil de acties coördineren die er worden opgezet: buurtfeesten, lenteschoonmaak of het opstellen van een eventuele brochure over de sociale diensten voor de bewoners.

Netwerkpicknicks: een gelegenheid voor professionals om elkaar informeel te ontmoeten tijdens een uitgebreide lunch. Tijdens deze bijeenkomsten hebben de deelnemers de gelegenheid om elkaars diensten te bespreken en te leren kennen, waardoor verwijzingen en steun voor hun begunstigden worden vergemakkelijkt. Elke picknick vindt plaats in de lokalen van een andere sociale partner.

De gids van sociale en gezondheidsdiensten: verschillende partners wilden de contacten tussen professionals vergemakkelijken dankzij een gids waarin de vrijwillige en openbare diensten in Sint-Lambrechts-Woluwe zijn opgenomen. De gids is enkel digitaal beschikbaar en richt zich uitsluitend tot professionals uit de sector. Als u het wilt ontvangen of er deel van wilt uitmaken, stuur dan een e-mail naar coordi@cpas.woluwe1200.be.

Webinars: deze formule is bedoeld om bekendheid te geven aan de verschillende diensten bij professionals die zich tijdens hun werkuren niet kunnen verplaatsen. We zijn altijd op zoek naar nieuwe onderwerpen om te presenteren, dus als u geïnteresseerd bent, aarzel dan niet om contact op te nemen. 

Het Sociaal Loket van Sint-Lambrechts-Woluwe: meer informatie hier

Informatie doorgeven: als uw dienst gevestigd is in Sint-Lambrechts-Woluwe en u wilt één of meer informatie delen met de psycho-medico-sociale sector, dan kunt u die ons per e-mail bezorgen en zullen wij die opnemen in onze nieuwsbrief. Omgekeerd, als u informatie of hulp zoekt voor een begunstigde maar niet weet waar u die kunt vinden, hebben wij mogelijk het antwoord.  

Contact

Als u een sociale of gezondheidsdienst of -organisatie bent en u bent geïnteresseerd in onze missies of u wilt zich aansluiten bij een of meer activiteiten van de sociale coördinatie van Sint-Lambrechts-Woluwe, dan kunt u contact met ons opnemen:

coordi@cpas.woluwe1200.be

Logo de la Commission Communautaire Commune

Gulledelle 98 

Maatschappelijke permanentie

Gelieve tijdens de coronacrisis de steunaanvragen bij voorkeur in te dienen via e-mail: ssg@ocmw.woluwe1200.be

Indien nodig is de maatschappelijke permanentie waarbij je een steunaanvraag kan indienen, toegankelijk zonder afspraak op maandag en donderdag van 9.00 tot 11.30 uur.

Karrestraat 27

Contact maatschappelijke eerstelijnsdienst

De maatschappelijk werkers zijn bereikbaar,op afspraak, alle werkdagen, behalve op dinsdag, van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 16.00 uur of telefonisch op het nummer 02/777.75.31.

 VoormiddagNamiddag
Maandag9.00 – 11.30 uGesloten
DinsdagGeslotenGesloten
WoensdagGeslotenGesloten
Donderdag9.00 – 11.30 uGesloten
VrijdagGeslotenGesloten
 VoormiddagNamiddag
Maandag9.00 – 12.00 u13.30 – 16.00 u
DinsdagGeslotenGesloten
Woensdag9.00 – 12.00 u13.30 – 16.00 u
Donderdag9.00 – 12.00 u13.30 – 16.00 u
Vrijdag9.00 – 12.00 u13.30 – 16.00 u