Openbaar Centrum Voor Maatschappelijk Welzijn van Sint-Lambrechts-Woluwe

Professionele inschakeling

Onze missie

De Dienst voor Professionele inschakeling heeft als missie de begunstigden van een leefloon (of een soortgelijke steun) te helpen om zo snel en zo goed mogelijk een betaalde baan te vinden.

De dienst Professionele Inschakeling heeft als opdracht de gebruikers via de kortste weg naar een duurzame en kwaliteitsvolle tewerkstelling te leiden.

Die steun:

 1. houdt op elk moment rekening met de specifieke kenmerken en beperkingen van onze gebruikers;
 2. voorziet de uitwerking van een professioneel project dat rekening houdt met ieders competenties en beroepservaring en met de realiteit op de arbeidsmarkt;
 3. zorgt via opleidingen voor de verwerving van competenties en/of vaardigheden;
 4. stelt interne of externe tools ter beschikking die nodig zijn om werk te vinden;
 5. voorziet de mogelijkheid voor gebruikers die actief op zoek zijn naar werk om werkervaring op te doen en bijkomende vaardigheden te verwerven via een inschakelingsbetrekking (contract artikel 60§7).

De Dienst voor Professionele inschakeling werkt samen met ACTIRIS en zijn partner het Europees Sociaal Fonds. De maatschappelijk werkers rapporteren uw begeleiding rechtstreeks op het intranetplatform RPE van Actiris (Brussels netwerk voor de werkgelegenheid).

Hoe solliciteren?

Interesse in een van deze jobs? Neem contact op met uw arbeidsbemiddelaar en voeg uw meest recente cv bij.

Opgelet: deze jobs zijn enkel bestemd voor personen die een traject volgen met het oog op inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. Gelieve op te merken dat de werktaal voor deze vacatures het Frans is.

Praktische informatie

Deze dienst is toegankelijk voor de begunstigden van een leefloon of van een soortgelijke maatschappelijke steun die door het OCMW wordt uitgekeerd.
U wordt doorverwezen naar een Professionele Inschakeling door De Maatschappelijke eerstelijnsdienst. Dit gebeurt op afspraak.

De maatschappelijke begeleiding wordt verzekerd tijdens een welbepaalde duur van niet meer dan één jaar, hernieuwbaar op basis van een evaluatie van het afgelegde parcours.

Uw carrière uitstippelen, met de mogelijkheid om uw competenties bij te schaven door opleidingen te volgen om zo goed mogelijk te beantwoorden aan uw ambities en de verwachtingen van de arbeidsmarkt. 

Jobcoaching 

De ondertekening van een arbeidsovereenkomst met het OCMW en terbeschikkingstelling aan externe partners via een inschakelingsbetrekking, het zogenaamde ‘artikel 60’-contract, dat verwijst naar artikel 60 van de wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW’s. 

De Dienst voor Professionele inschakeling werkt samen met ACTIRIS en zijn partner het Europees Sociaal Fonds. De maatschappelijk werkers rapporteren uw begeleiding rechtstreeks op het intranetplatform RPE van Actiris (Brussels netwerk voor de werkgelegenheid).

Vermijd in de mate van het mogelijke om zonder afspraak te komen, en blijf de voorkeur geven aan de volgende communicatiekanalen :

 • Bel eerst ons callcenter op het nummer 02 777 75 31 van maandag tot vrijdag tussen 9 en 16 uur
 • Stuur uw documenten via WhatsApp naar het nummer: 0475 55 03 18
  Opgelet: op dit nummer wordt geen enkele oproep beantwoord
 • Deponneer uw documenten in de brievenbussen van het OCMW aan de ingang van het gebouw van Gulledelle

De toegang tot onze lokalen wordt beperkt gehouden. Mocht u toch ter plaatse komen, volg dan de volgende geldende regels:

 • Desinfecteer uw handen met de gel die beschikbaar is aan de ingang;
 • Beperkt aantal mensen tegelijk toegelaten in de wachtzaal;
 • Houd u in het algemeen aan de fysieke afstand van 1m50;
 • Voor het bezorgen van documenten: doe dit zo veel mogelijk via elektronische weg;
 • Mondmasker verplicht;
 • Hebt u symptomen van Covid-19, griep of een verkoudheid (koorts, hoesten, keelpijn …), kom dan niet naar onze lokalen.

Wij vragen u in elk geval om de aanwijzingen van het onthaalpersoneel en de maatschappelijke werkers op te volgen.

Contact

De Dienst voor Professionele inschakeling is toegankelijk, op afspraak, alle werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 13.30 tot 16.00 uur 

Telefonisch via het nummer: 02/777.75.31

Gulledelle 98

Gulledelle 98, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

Onze partners

Onze partners:

De Dienst voor Professionele inschakeling werkt samen met ACTIRIS en zijn partner het Europees Sociaal Fonds

Gulledelle 98 

Maatschappelijke permanentie

Gelieve tijdens de coronacrisis de steunaanvragen bij voorkeur in te dienen via e-mail: ssg@ocmw.woluwe1200.be

Indien nodig is de maatschappelijke permanentie waarbij je een steunaanvraag kan indienen, toegankelijk zonder afspraak op maandag en donderdag van 9.00 tot 11.30 uur.

Karrestraat 27

Contact maatschappelijke eerstelijnsdienst

De maatschappelijk werkers zijn bereikbaar,op afspraak, alle werkdagen, behalve op dinsdag, van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 16.00 uur of telefonisch op het nummer 02/777.75.31.

 VoormiddagNamiddag
Maandag9.00 – 11.30 uGesloten
DinsdagGeslotenGesloten
WoensdagGeslotenGesloten
Donderdag9.00 – 11.30 uGesloten
VrijdagGeslotenGesloten
 VoormiddagNamiddag
Maandag9.00 – 12.00 u13.30 – 16.00 u
DinsdagGeslotenGesloten
Woensdag9.00 – 12.00 u13.30 – 16.00 u
Donderdag9.00 – 12.00 u13.30 – 16.00 u
Vrijdag9.00 – 12.00 u13.30 – 16.00 u