Openbaar Centrum Voor Maatschappelijk Welzijn van Sint-Lambrechts-Woluwe

Covid-19: komt u in aanmerking voor sociale bijstand?

De coronacrisis en de daaropvolgende lockdown heeft heel veel inwoners getroffen. Heel wat mensen hebben hun inkomsten drastisch zien dalen. De voornaamste gevolgen zijn inkomensverlies, annulering van contracten en, voor de jongsten, schooluitval.


Daarom heeft de federale regering een budget vrijgemaakt zodat de OCMW’s steun kunnen bieden aan degenen die het zwaarst getroffen zijn door de crisis.

Het OCMW van Sint-Lambrechts-Woluwe heeft besloten om extra steun te verlenen aan verschillende categorieën van inwoners die door de gezondheidscrisis geen menswaardig bestaan meer kunnen leiden.

Wat voor soorten steun zijn er?

Er zijn verschillende steunmaatregelen genomen om de inwoners van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe die door de coronacrisis getroffen werden, te helpen.

 • Bijstand voor huisvesting
  Inclusief de kosten van uitsluiting van de huurwaarborg.
 • Bijstand voor energie
  Met betrekking tot het energieverbruik.
 • Psychosociale ondersteuning

Dekking van de kosten van professionele hulpverleners bij de behandeling van huiselijk geweld, angstproblemen en psychiatrische stoornissen.

 • Bijstand voor gezondheidszorg

Dekking van medische kosten, medicijnen, aankoop van maskers, gel en handschoenen.

 • Bijstand voor digitale toegankelijkheid

Digitale ondersteuning ter bevordering van toegang tot het internet, sociale contacten en schoolondersteuning.

 • Financiële bijstand

Voor onbetaalde facturen als gevolg van verminderde middelen.

 • Basisbenodigdheden

Tussenkomst bij transportkosten, aankoop van kleren, bril,..

 • Bijstand voor gezinnen in moeilijkheden

Tussenkomst bij de kosten van stages en buitenschoolse activiteiten, inschrijvingen bij sportclubs, enz.

Voor wie is de bijstand?

 • Bent u zelfstandig ondernemer, als natuurlijk persoon, en heeft uw activiteit sinds het begin van de crisis zware verliezen geleden?
 • Bent u een freelancer en is een groot deel van uw contracten geannuleerd?
 • Wordt u met uitzetting bedreigd en kunt u wat steun gebruiken om uit deze situatie te geraken?

Onder welke voorwaarden?

Om bijstand te kunnen krijgen moet u in Sint-Lambrechts-Woluwe wonen. Deze bijstand zal per geval worden toegekend na een sociaal onderzoek dat uw middelen, de moeilijkheden die u ondervindt na de crisis en uw staat van behoefte zal bepalen.

Hoe kan ik in aanmerking komen voor deze bijstand?

Door u aan te bieden bij het kantoor van de sociale dienst, open op maandag en donderdag van 9.00 tot 12.00 uur

Schriftelijk (e-mail of brief) ter attentie van Fabienne Henry, voorzitster van het OCMW: covid-19@ocmw.woluwe1200.be

Een maatschappelijk werker zal een sociaal en financieel onderzoek uitvoeren op gezinsniveau om:

 • De impact te beoordelen van de gezondheidscrisis op uw bestaansmiddelen
 • Te bepalen welke steun het meest geschikt is om deze moeilijkheden te boven te komen

Het OCMW zal dan een standpunt innemen over de toekenning van de financiële bijstand op basis van de staat van behoefte die werd vastgesteld tijdens het sociaal onderzoek*.

**Alle informatie die wordt ontvangen tijdens de contacten met het OCMW, in het kader van het sociaal onderzoek, zal vertrouwelijk worden behandeld.

Facebook
LinkedIn

Gulledelle 98 

Maatschappelijke permanentie

Gelieve tijdens de coronacrisis de steunaanvragen bij voorkeur in te dienen via e-mail: ssg@ocmw.woluwe1200.be

Indien nodig is de maatschappelijke permanentie waarbij je een steunaanvraag kan indienen, toegankelijk zonder afspraak op maandag en donderdag van 9.00 tot 11.30 uur.

Karrestraat 27

Contact maatschappelijke eerstelijnsdienst

De maatschappelijk werkers zijn bereikbaar,op afspraak, alle werkdagen, behalve op dinsdag, van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 16.00 uur of telefonisch op het nummer 02/777.75.31.

 VoormiddagNamiddag
Maandag9.00 – 11.30 uGesloten
DinsdagGeslotenGesloten
WoensdagGeslotenGesloten
Donderdag9.00 – 11.30 uGesloten
VrijdagGeslotenGesloten
 VoormiddagNamiddag
Maandag9.00 – 12.00 u13.30 – 16.00 u
DinsdagGeslotenGesloten
Woensdag9.00 – 12.00 u13.30 – 16.00 u
Donderdag9.00 – 12.00 u13.30 – 16.00 u
Vrijdag9.00 – 12.00 u13.30 – 16.00 u