Bienvenue au Centre Public d’Action Sociale de Woluwe-Saint-Lambert

Accueil > News > Wilt u even praten ? Onze psycholoog staat voor u klaar !

Wilt u even praten ? Onze psycholoog staat voor u klaar !

Sinds het begin van de gezondheidscrisis zijn onze bakens en gewoonten sterk veranderd. Sociaal isolement, verlies van banden, partnergeweld of verslavingsproblemen zijn sinds maart 2020 sterk toegenomen.

Om rechthebbenden die psychologische moeilijkheden ondervinden ten gevolge van de gezondheidscrisis te ondersteunen en te begeleiden, heeft het OCMW ervoor gekozen om een psycholoog aan te werven binnen het departement Maatschappelijk Welzijn die onze rechthebbenden gratis kunnen raadplegen.

Wat zijn de taken van onze psycholoog ?

  • luisteren en oplossingspistes aanreiken voor de moeilijkheden die werden ondervonden als gevolg van de gezondheidscrisis ;
  • psychosociale begeleiding : met toestemming van de patiënt doorverwijzen naar de diensten van het OCMW of de meest geschikte externe diensten ;
  • praatgroepen organiseren om de personen die dat wensen de gelegenheid te geven van gedachten te wisselen over de beproevingen die tijdens deze gezondheidscrisis werden doorstaan en over goede praktijken die moeten worden toegepast om eruit te geraken.

Hoe krijgt u psychologische ondersteuning ?

Ondervindt u psychologische problemen als gevolg van de gezondheidscrisis of hebt u nood aan een gesprek over de problemen die u ondervindt sinds het begin van de COVID-19-crisis ? Aarzel niet om contact op te nemen met uw maatschappelijk assistent of rechtstreeks met onze psycholoog Ada Pisarski :

  • Contact : a.pisarski@ocmw.woluwe1200.be ou 02/ 777 74 85

Opmerking : psychologische gesprekken worden beschermd door het beroepsgeheim en de inhoud ervan blijft vertrouwelijk, tenzij met uw uitdrukkelijke toestemming.

© 2021 - CPAS Woluwe-Saint-Lambert

Intranet | Disclaimer | Plan du site | Contact