Bienvenue au Centre Public d’Action Sociale de Woluwe-Saint-Lambert

Accueil > Action Sociale > Le CPAS et vous > Welke verplichtingen hebt u ten aanzien van het OCMW ?

Welke verplichtingen hebt u ten aanzien van het OCMW ?

Als laatste vangnet van de sociale zekerheid, komt het OCMW tussen op een residuaire manier. Dat betekent dat u zelf alles in het werk moet hebben gesteld om niet afhankelijk te worden van zijn steun en dat u, als uw toestand het toelaat, een beroep moet doen op de familiale solidariteit en actief moet zoeken naar werk.

Informatie

In overeenstemming met artikel 22, §1er, lid 2, moet u spontaan alle nuttige informatie verstrekken op basis waarvan het OCMW een beslissing kan nemen en moet u ons onmiddellijk op de hoogte brengen van elke verandering in uw toestand die een effect kan hebben op uw recht (bv. : verandering in de samenstelling van uw gezin, in uw inkomsten, als u werk hebt gevonden, als u België verlaat enz.). Het is zo dat wanneer u zaken niet of onjuist aangeeft, de kans bestaat dat u de onterecht uitgekeerde bedragen moet terugbetalen. Het OCMW beschikt immers over de mogelijkheid om uw verklaringen te toetsen via het netwerk van de Kruispuntbank, vooral betreffende de sociale zekerheid (wet van 15 januari 1990 betreffende de oprichting en de organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid).

© 2020 - CPAS Woluwe-Saint-Lambert

Intranet | Disclaimer | Plan du site | Contact