Bienvenue au Centre Public d’Action Sociale de Woluwe-Saint-Lambert

Accueil > Action Sociale > Partenariats Article 60 > Mesure Article 60 > Tewerkstellingsmaatregel Artikel 60

Tewerkstellingsmaatregel Artikel 60

Wat is een overeenkomst Artikel 60 ?

Concreet biedt artikel 60§7 van de organieke wet van de OCMW’s de mogelijkheid aan de OCMW’s om geholpen personen ter beschikking te stellen bij partner (privé of openbare). Deze begunstigden kunnen zo hun beroepservaring valoriseren op de arbeidsmarkt en/of een arbeidsperiode verantwoorden om het voordeel van werkloosheidsuitkeringen te verkrijgen.

Type overeenkomst

De overeenkomst Artikel 60 is onderworpen aan de wet van 03/07/1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten en is een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur. Ze wordt gesloten tussen de begunstigde en het OCMW, dat de werkgever is. Naargelang van de leeftijd en de beroepsloopbaan kan de begunstigde worden aangeworven voor 12, 18 of 24 maanden maximum. De overeenkomst eindigt wanneer de werknemer recht krijgt op werkloosheidsuitkeringen.

Voor wie is de maatregel bedoeld ?

De maatregel is bedoeld voor personen die voldoen aan de volgende voorwaarden :

  • Steun krijgen, toegekend door het OCMW (recht op leefloon of financiële maatschappelijke steun equivalent aan het leefloon) ;
  • Ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of in het register van buitenlanders ;
  • Geen recht hebben op volledige werkloosheidsuitkeringen.

Kostprijs van de maatregel

Er wordt een financiële bijdrage van 1.000 € per maand gevraagd aan het privébedrijf/partner (de "gebruiker" genoemd).

Terbeschikkingstelling

De terbeschikkingstelling van de werknemer wordt geformaliseerd door ondertekening van een kaderovereenkomst tussen de gebruiker, de werknemer en het OCMW. Deze overeenkomst bepaalt alle praktische modaliteiten van de samenwerking.
De arbeidsovereenkomst wordt ondertekend tussen de werknemer en het OCMW.
De juridische verantwoordelijkheid en de autoriteit worden gedeeld tussen het OCMW en de gebruiker.
Het OCMW moet in zijn hoedanigheid van werkgever alle wettelijke verplichtingen naleven die van toepassing zijn op de werkgevers (aanwerving, betaling van het loon, verzekering arbeidsongevallen enz.).
De gebruiker is verantwoordelijk voor de toepassing van de bepalingen van de wetgeving op het gebied van arbeidsreglementering en -bescherming.

Begeleiding

Tijdens de uitvoering van een arbeidsovereenkomst doet het OCMW regelmatig evaluaties en treed het op als bemiddelaar tussen de gebruiker en de werknemer.

© 2021 - CPAS Woluwe-Saint-Lambert

Intranet | Disclaimer | Plan du site | Contact