Bienvenue au Centre Public d’Action Sociale de Woluwe-Saint-Lambert

Accueil > News > Het verhaal van het OCMW in foto’s

Het verhaal van het OCMW in foto’s

Het maatschappelijk welzijn is geen exclusief produkt van onze tijd.

Wel heeft het begrip door de eeuwen heen een hele ontwikkeling doorgemaakt. Naargelang de historische omstandigheden is geleidelijk aan het accent verschoven van het privé-initiatief naar openbare tussenkomsten.

Pose des premières pierres
31 mars 1954

In die zin krijgen op 14 december 1765 “De Tafels van de Heilige Geest” per keizerlijk decreet het mandaat om de bijstand aan de armen te organiseren.
Enkele jaren later, in 1796 - na de centralistische periode van de Franse revolutie - is er een terugkeer naar een lokale organisatie van de openbare onderstand met de oprichting van twee onderscheiden instellingen : “Godshuizen” voor de opname van de zieken, en “Burelen voor Weldadigheid” die de hulp ten huize uitdelen.

De Belgische Staat heeft in 1895 een koninklijke Commissie opgericht voor de hervorming van de openbare onderstand. Maar het was slechts dertig jaar later, op 10 maart 1925, dat het Parlement de wet zou stemmen die de Commissies van Openbare Onderstand in het leven riep. Deze wet zal een halve eeuw van toepassing blijven.
Inderdaad, de wet die het recht op een bestaansminimum invoert, dateert van 7/08/74

Twee jaar later geeft de organieke wet van 8 juli 1976 tot instelling van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn een wettelijke definitie van het recht op maatschappelijke dienstverlening die tot doel heeft eenieder in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid.

Pose des premières pierres
31 mars 1954

Deze wet wijzigt grondig de notie van maatschappelijke dienstverlening met name door de notie van behoeftigheid te schrappen die een voorwaarde was voor de tussenkomst van de oude Commissies van Openbare Onderstand.

Sedert 1976, kan elke persoon beroep doen op het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn. Elke burger kan zich zonder aarzeling wenden tot het OCMW, aangezien dit zijn actie voert in naam van de lokale solidariteit en gehouden is tot discretie.

Home Saint-Lambert

Sedert 1 oktober 2002 vervangt het leefloon de notie van bestaansminimum.


© 2021 - CPAS Woluwe-Saint-Lambert

Intranet | Disclaimer | Plan du site | Contact