Bienvenue au Centre Public d’Action Sociale de Woluwe-Saint-Lambert

Accueil > Action Sociale > Departement Maatschappelijk Welzijn (DMW)

Departement Maatschappelijk Welzijn (DMW)

Het DMW heeft als missie de bewoners van de gemeente en hun gezin te helpen om lastige situaties waarin ze zich bevinden te trotseren of te verbeteren.

De hulp kan palliatief, curatief of preventief van aard zijn en bevordert de betrokkenheid van de begunstigden in het zoeken naar en implementeren van concrete oplossingen.
Bovenop de financiële steun waarop u aanspraak kunt maken als u beantwoordt aan de bij voorziene voorwaarden,biedt het Centrum ook de mogelijkheid om te genieten van andere vormen van steun, die verspreid zijn over de afzonderlijke maatschappelijke diensten. Om ervan te kunnen genieten, moet u begunstigde zijn van een steunmaatregel bij ons Centrum..
Vous trouverez plus bas la liste des services en question.

Enkel de Dienst voor Schuldbemiddeling is toegankelijk voor iedereen die woonachtig is op het grondgebied van de gemeente op het moment van de aanvraag.

Dit zijn de diensten van het DMW :

© 2021 - CPAS Woluwe-Saint-Lambert

Intranet | Disclaimer | Plan du site | Contact