Welkom bij het Openbaar Centrum Voor Maatschappelijk Welzijn van Sint-Lambrechts-Woluwe

Homepagina > Transparantie > Transparantie van de vergoedingen

Transparantie van de vergoedingen

Jaarverslag van de Secretaris-generaal

Artikel 7, § 1, van de gezamenlijke ordonnantie van 14 december 2017 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen

Boekjaar 2019

Boekjaar 2018

Samenstelling van de Kabinet van de Voorzitster van het OCMW

Samenstelling van de Kabinet van de Voorzitster van het OCMW, mevrouw Fabienne Henry: /

© 2021 - CPAS Woluwe-Saint-Lambert

Intranet | Contact | Disclaimer | Sitemap