Welkom bij het Openbaar Centrum Voor Maatschappelijk Welzijn van Sint-Lambrechts-Woluwe

Homepagina > OCMW > De Secretaris-generaal

Grégory Jacques

Elk OCMW heeft een Secretaris-generaal.

Zijn belangrijkste opdrachten zijn:

  • hij woont de vergaderingen van de Raad, het Vast Bureau en van de Bijzondere Comités bij, hij bereidt de dossiers voor die aan deze instanties zullen worden voorgelegd, hij waakt over de motivering van de beslissingen en over de naleving van de wet, en over het bewaren van het archief;
  • onder het toezicht van de Voorzitster onderzoekt hij de zaken, leidt hij de administratie en is hij het hoofd van het personeel;
  • hij tekent samen met de Voorzitster alle stukken die van het centrum uitgaan (het OCMW kan enkel verbonden worden door een dubbele handtekening, die van de Voorzitster en van de Secretaris-generaal);
  • hij stelt een voorontwerp van begroting op samen met de verantwoordelijken van de verschillende diensten.

Contact

Email : g.jacques@ocmw.woluwe1200.be

© 2021 - CPAS Woluwe-Saint-Lambert

Intranet | Contact | Disclaimer | Sitemap