Welkom bij het Openbaar Centrum Voor Maatschappelijk Welzijn van Sint-Lambrechts-Woluwe

Homepagina > OCMW > De Voorzitster

Fabienne Henry

De Voorzitster leidt de activiteiten van het OCMW.

Fabienne Henry
Voorzitster

De Voorzitster wordt gekozen bij geheime stemming door en onder de leden van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn.

Ze waakt over het vooronderzoek van de zaken die worden voorgelegd aan de Raad, aan het Vast Bureau en aan de Bijzondere Comités.

Ze roept de vergaderingen ervan op en bepaalt de agenda ervan.

Ze is belast met de uitvoering van de beslissingen van de Raad, van het Vast Bureau en van de Bijzondere Comités.

Ze kan niet zelf beslissen over de toekenning van een steun, behalve in geval van hoogdringendheid. En zelfs in dat geval, alleen binnen de perken die zijn bepaald in de wet en in het huishoudelijk reglement van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn en op voorwaarde dat ze haar beslissing voor goedkeuring voorlegt aan de eerstvolgende Raad.

Contact

Email : f.henry@ocmw.woluwe1200.be

© 2021 - CPAS Woluwe-Saint-Lambert

Intranet | Contact | Disclaimer | Sitemap