Homepagina > Maatschappelijk Welzijn > Professionele inschakeling

Professionele inschakeling

De Dienst voor Professionele inschakeling heeft als missie de begunstigden van een leefloon (of een soortgelijke steun) te helpen om zo snel en zo goed mogelijk een loontrekkende baan te vinden.

Deze begeleiding wordt op maat uitgewerkt en kan bestaan uit:

  • het uitstippelen van een professioneel project, met de mogelijkheid om uw vaardigheden bij te werken door het volgen van kwalificerende opleidingen om beter in te spelen op uw ambities en op de verwachtingen van de arbeidsmarkt;
  • een coaching bij het zoeken naar werk;
  • de ondertekening van een arbeidsovereenkomst met het OCMW en terbeschikkingstelling van externe partners (de zogenaamde arbeidsovereenkomsten van "artikel 60", verwijzend naar artikel 60 van de wet van 8 juli 1976, houdende organisatie van de OCMW).

De Dienst voor Professionele inschakeling werkt samen met ACTIRIS en zijn partner het Europees Sociaal Fonds. De maatschappelijk werkers rapporteren uw begeleiding rechtstreeks op het intranetplatform RPE van Actiris (Brussels netwerk voor de werkgelegenheid).

Praktische informatie

Deze dienst is toegankelijk voor de begunstigden van een leefloon of van een soortgelijke maatschappelijke steun die door het OCMW wordt uitgekeerd.
U wordt doorverwezen naar een Professionele Inschakeling door De Maatschappelijke eerstelijnsdienst, op afspraak.

De maatschappelijke begeleiding wordt verzekerd tijdens een welbepaalde duur van niet meer dan één jaar, hernieuwbaar op basis van een evaluatie van het afgelegde parcours.

Contact

De Dienst voor Professionele inschakeling is toegankelijk, op afspraak, alle werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 13.30 tot 16.00 uur of telefonisch via het nummer 02/777.75.31.

Email

ip@ocmw.woluwe1200.be

Adres

Gulledelle 98, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

Toegang

Onze partners

Actiris
Brusselse gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling

Agenda


Alle evenementen

© 2020 - CPAS Woluwe-Saint-Lambert

Intranet | Contact | Disclaimer | Sitemap