Welkom bij het Openbaar Centrum Voor Maatschappelijk Welzijn van Sint-Lambrechts-Woluwe

Homepagina > Maatschappelijk Welzijn > Professionele inschakeling

Professionele inschakeling

De Dienst voor Professionele inschakeling heeft als missie de begunstigden van een leefloon (of een soortgelijke steun) te helpen om zo snel en zo goed mogelijk een loontrekkende baan te vinden.

Deze begeleiding wordt op maat uitgewerkt en kan bestaan uit:

 • het uitstippelen van een professioneel project, met de mogelijkheid om uw vaardigheden bij te werken door het volgen van kwalificerende opleidingen om beter in te spelen op uw ambities en op de verwachtingen van de arbeidsmarkt;
 • een coaching bij het zoeken naar werk;
 • de ondertekening van een arbeidsovereenkomst met het OCMW en terbeschikkingstelling van externe partners (de zogenaamde arbeidsovereenkomsten van "artikel 60", verwijzend naar artikel 60 van de wet van 8 juli 1976, houdende organisatie van de OCMW).

De Dienst voor Professionele inschakeling werkt samen met ACTIRIS en zijn partner het Europees Sociaal Fonds. De maatschappelijk werkers rapporteren uw begeleiding rechtstreeks op het intranetplatform RPE van Actiris (Brussels netwerk voor de werkgelegenheid).

Praktische informatie

Deze dienst is toegankelijk voor de begunstigden van een leefloon of van een soortgelijke maatschappelijke steun die door het OCMW wordt uitgekeerd.
U wordt doorverwezen naar een Professionele Inschakeling door De Maatschappelijke eerstelijnsdienst, op afspraak.

De maatschappelijke begeleiding wordt verzekerd tijdens een welbepaalde duur van niet meer dan één jaar, hernieuwbaar op basis van een evaluatie van het afgelegde parcours.

Contact

De Dienst voor Professionele inschakeling is toegankelijk, op afspraak, alle werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 13.30 tot 16.00 uur of telefonisch via het nummer 02/777.75.31.

Voorzorgsmaatregelen (coronavirus)

Vermijd in de mate van het mogelijke om zonder afspraak te komen, en blijf de voorkeur geven aan de andere communicatiekanalen, namelijk:

 • Bel eerst ons callcenter op het nummer 02 777 75 31 van maandag tot vrijdag tussen 9 en 16 uur
 • Stuur uw documenten via WhatsApp aan: 0475 55 03 18
  Opgelet: op dit nummer wordt geen enkele oproep beantwoord
 • Deponneer uw documenten in de brievenbussen van het OCMW aan de ingang van het gebouw van Gulledelle

De toegang tot onze lokalen wordt beperkt gehouden. Mocht u toch ter plaatse komen, volg dan de volgende geldende regels:

 • Desinfecteer uw handen met de gel die beschikbaar is aan de ingang;
 • Beperkt aantal mensen tegelijk toegelaten in de wachtzaal;
 • Houd u in het algemeen aan de fysieke afstand van 1m50 tussen de verschillende mensen;
 • Voor het bezorgen van documenten: doe dit zo veel mogelijk via elektronische weg;
 • Mondmasker verplicht;
 • Hebt u symptomen van Covid-19, griep of een verkoudheid (koorts, hoesten, keelpijn …), kom dan niet naar onze lokalen.

Wij vragen u in elk geval om de aanwijzingen van het onthaalpersoneel en de maatschappelijke werkers op te volgen.

Telefoon

02 777 75 31 (van 9 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16 uur van maandag tot vrijdag)

Adres

Gulledelle 98, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

Toegang

PNG - 2.2 MB

Onze partners

Actiris
Brusselse gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling

© 2021 - CPAS Woluwe-Saint-Lambert

Intranet | Contact | Disclaimer | Sitemap