Homepagina > Covid-19

Het OCMW en het coronavirus

Het OCMW van Sint-Lambrechts-Woluwe biedt diensten aan die in tijden van de coronacrisis onontbeerlijk zijn voor de bevolking.

Maatschappelijke diensten van het OCMW

Met het oog op de naleving van de maatregelen die werden genomen door de federale overheden in de strijd tegen het coronavirus dienden de verschillende maatschappelijke diensten van het OCMW te worden gereorganiseerd.

De maatschappelijke eerstelijnsdienst is voortaan uitsluitend open op maandag en donderdag tussen 9 en 12 uur.

Het OCMW vraagt om eerst telefonisch contact op te nemen alvorens ter plaatse te komen. Daartoe werd er een call center opgericht dat elke dag van de week bereikbaar is (van 9 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16 uur). De werknemers van het call center noteren de vragen van de bellers en geven deze vragen daarna door aan de maatschappelijk werkers of aan de gespecialiseerde diensten afhankelijk van de behoeften. Daarna bellen de maatschappelijk werkers de mensen terug om hun situatie grondiger te analyseren zodat de juiste hulp kan worden geboden of om hen aan te raden andere diensten te contacteren als het OCMW niet zelf kan reageren op hun vraag.

Zelfstandigen die gedwongen zijn om hun activiteiten stop te zetten ten gevolge van Covid-19, moeten zich wenden tot hun socialeverzekeringsfondsen (Securex, UCM, Liantis, Partena...) om hun “overbruggingsrecht” aan te vragen.

Mensen die al hulp krijgen van het OCMW nemen contact op met hun maatschappelijk werker via het call center. Ze kunnen hun vragen en documenten ook per e-mail sturen. De documenten kunnen bij de ingang van het OCMW in de brievenbus worden gedeponeerd of worden verstuurd via WhatsApp op het speciaal daarvoor voorziene nummer. Het is absoluut noodzakelijk om uw naam, voornaam en de naam van uw maatschappelijk werker te vermelden op alle bezorgde documenten zodat deze doorgestuurd kunnen worden naar de desbetreffende maatschappelijk werker.

Bovendien werden er vereenvoudigde procedures ingesteld zodat wij maatschappelijke hulp kunnen blijven geven aan de begunstigden, meer bepaald gaat het dan over het leefloon, equivalent leefloon of de toegang tot gezondheidszorgen en geneesmiddelen.

Binnen enkele dagen hervatten wij ook de distributie van voedselpakketten dankzij de samenwerking met het Rode Kruis, de Sint-Vincentiusvereniging, Entraide Saint-Henri, de Voedselbank en het Europees Hulpfonds voor de minstbedeelden.

De diensten Huisvesting en Energie zijn op dit ogenblik gesloten voor het publiek en werken met gesloten loketten. Daarbij merken we op dat huisuitzettingen op dit ogenblik verboden zijn. Het lokaal opvanginitiatief blijft de opgevangen asielzoekers helpen.

Ook de diensten voor professionele inschakeling en maatschappelijke activatie zijn gesloten voor het publiek maar blijven wel werken. Bepaalde werknemers met een integratietraject werden toegewezen aan het rusthuis; anderen blijven werken bij de partnerorganisaties waar dat mogelijk en nodig is.

Voor nieuwe aanvragen bij de dienst Schuldbemiddeling wordt de desbetreffende personen gevraagd:

  • om contact op te nemen op 02/777 75 31 of per e-mail op medet@cpas.woluwe1200.be;
  • om hun volledige identiteit en hun telefoonnummer op te geven;
  • om te vermelden dat ze een dossier voor schuldbemiddeling willen openen;
  • om het telefonische onderhoud voor te bereiden (dat wil zeggen beschikbaar zijn en in het bezit van de documenten met betrekking tot de schulden). Dit gesprek met de maatschappelijk werker van de dienst Schuldbemiddeling zal plaatsvinden op de daaropvolgende dinsdag tussen 9 en 12 uur. De maatschappelijk werker zal de mensen opbellen (ze moeten dit niet zelf doen).

Mensen die op dit ogenblik opgevolgd worden door de dienst Schuldbemiddeling kunnen contact opnemen met hun maatschappelijk werker per e-mail of door een bericht te laten aan het call center, er zal zo snel als mogelijk contact met hen worden opgenomen. De maatschappelijk werkers zorgen voor de dringende lopende dossiers en voor het beheer van de rekeningen. De betalingen worden dus niet onderbroken en de facturen die worden doorgestuurd per e-mail of die in de brievenbus van het OCMW worden gedeponeerd, worden zeker behandeld.

Naast al deze diensten en activiteiten blijven de maatschappelijk werkers uiteraard ook een luisterend oor geven aan de begunstigden, en bekommeren ze zich om de gezondheids- en mentale toestand van deze mensen. Ze herinneren hen ook aan de voorzorgsmaatregelen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus, en het belang om de afzonderingsmaatregelen te volgen. De maatschappelijk werkers onderhouden ook proactieve contacten met mensen bij wie men partnergeweld of familiaal geweld vermoedt om hen te steunen en indien nodig door te verwijzen naar meer specifieke diensten.

Contact opnemen met de maatschappelijke diensten:
Eén call center voor alle maatschappelijke diensten: 02/777 75 31 (van 9 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16 uur van maandag tot vrijdag)
E-mailadres: ssg@cpas.woluwe1200.be
Nr. WhatsApp voor het versturen van documenten: 0475/55 03 18
Opgelet: op dit nummer worden geen oproepen behandeld
E-mailadres van de dienst Schuldbemiddeling: medet@cpas.woluwe1200.be

Dienst Thuislevering van maaltijden

Een van de volledig operationele diensten van het OCMW gezien de uitzonderlijke omstandigheden is de dienst Thuislevering van warme maaltijden. Zo krijgen elke dag zo’n zestigtal mensen in moeilijkheden een volledige maaltijd die is aangepast aan hun dieet. Deze dienst is een enorme hulp voor het kwetsbare en oudere publiek in onze gemeente.
De dienst werd ook uitgebreid naar alleenstaanden en mensen in quarantaine omwille van een vermoeden van Covid-19.

De leveranciers doen hun ronde met een masker en handschoenen. Ze plaatsen de maaltijden voor de deur van de begunstigden die daartoe meestal een taboeret of een tafeltje voor hun ingang hebben gezet.
Voor mensen met verminderde mobiliteit bezorgen de leveranciers de maaltijden wel binnen, daarbij ervoor zorgend een afstand van ten minste 2 m te houden tot de begunstigden.

Telefoon: 02/777 76 63 of 02/777 76 64
Aangezien de capaciteit van de dienst is bereikt, kunnen alleen alleenstaanden en mensen in quarantaine omwille van Covid-19 genieten van deze dienst. De andere mensen worden doorverwezen naar de dienst voor bezorging van maaltijden van de gemeente.

Dienst Thuishulp en uitbreiding Andromeda

Onze gezinshelpers en –helpsters blijven mensen helpen die niet langer in staat zijn in hun dagelijkse behoeften te voorzien. Op dit ogenblik werken zij bij een honderdtal begunstigden, meestal oudere mensen. De gezinshulpen geven voorrang aan essentiële taken inzake hygiëne die onontbeerlijk zijn om de begunstigden te helpen thuis te blijven, meer bepaald door hun boodschappen te doen.

In deze crisistijd hebben meer alleenstaanden in moeilijkheden een beroep gedaan op onze dienst, onder andere om boodschappen te doen. Sommige mensen hebben dan weer besloten om zich tijdelijk te laten helpen door hun familie.

De gezinshulpen beschikken over beschermingsmateriaal (masker, handschoenen en antibacteriële gel) om hun opdracht uit te voeren.

De begunstigden zijn de gezinshulpen zeer erkentelijk zonder wie zij het niet zouden redden en niet thuis zouden kunnen blijven.

De bewoners van de uitbreiding Andromeda (collectieve woonplaatsen) blijven thuis net als iedereen. Zij staan telefonisch in contact met de psycholoog om hun moraal op peil te houden en kunnen indien nodig ook een beroep doen op thuishulp.

Telefoon: 02/777 76 63 of 02/777 76 64
Deze dienst is uitsluitend voor alleenstaanden.

Het Sint-Lambrechtstehuis

Sinds het begin van de gezondheidscrisis heeft het Sint-Lambrechtstehuis alle vereiste sanitaire voorzorgsmaatregelen genomen en worden de richtlijnen van Iriscare voor de rust- en verzorgingstehuizen stipt nageleefd. Het personeel van ons rusthuis zet zich enorm in voor de bewoners van het Home door hen de vereiste zorgen te geven en hun welzijn en veiligheid te garanderen.

Bezoeken in de rusthuizen blijven verboden. Deze maatregelen zijn moeilijk zowel voor de bewoners als voor hun naasten, maar zijn spijtig genoeg noodzakelijk om de mensen op leeftijd te beschermen tegen de verspreiding van het coronavirus.

Om het contact in stand te houden tussen de bewoners en hun families worden alle dagen Skype-sessies georganiseerd. Er worden ook per e-mail regelmatig foto’s gestuurd aan de familieleden van de bewoners. Bovendien is er speciaal voor de families een telefoonlijn 02/777 71 11 beschikbaar van 11 tot 15 uur zodat de familieleden ook nieuws kunnen krijgen over hun verwanten. Ook het schrijven van brieven wordt aangemoedigd.
Ook de animatiedienst werd versterkt zodat de ouderen tijdens deze afzonderingsperiode worden beziggehouden.

Het dagverzorgingscentrum De Heuvel dat overdag behoeftige of gedesoriënteerde ouderen opvangt, heeft sinds 11 maart de deuren moeten sluiten na een beslissing van de regionale autoriteiten omdat de mensen er in een gemeenschappelijke zaal samenkwamen.

Tekeningen of brieven voor de bewoners van het Sint-Lambrechtstehuis
U en uw kinderen hebben wat tijd en u wilt een kleine bijdrage leveren in deze crisistijd? Stuur dan een tekening(en) of een kort bemoedigend briefje aan de bewoners van het rusthuis van het OCMW?
In deze tijden van afzondering zullen de bewoners van het Sint-Lambrechtstehuis heel blij zijn met deze mooie attenties. Dat zal hen ook zeker helpen in het dagelijks leven!
Concreet kunt u uw bijdragen in een enveloppe steken en deze per post sturen naar het volgende adres:
Sint-Lambrechtstehuis
Karrenstraat 27
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
Met als vermelding op de achterkant van de enveloppe "Tekeningen voor Sint-Lambrechtstehuis ".

Het OCMW zal deze enveloppes 24 uur in een sas leggen om elk risico op besmetting te voorkomen.
Indien gewenst, kunt u uw bijdragen ook per e-mail sturen aan: info@cpas.woluwe1200.be
Met dank bij voorbaat

Vacante functies bij het OCMW

Door de coronapandemie is het OCMW dringend op zoek naar verschillende profielen voor het Sint-Lambrechtstehuis en de keuken. Er zijn ook nog andere functies vacant.
U vindt alle informatie over de vacante functies onder de tab Jobs.

Agenda


Alle evenementen

© 2020 - CPAS Woluwe-Saint-Lambert

Intranet | Contact | Disclaimer | Sitemap