Accueil > Jobs > Psycholoog (m/v/x) (3/5de) voor het Sint-Lambrechtstehuis en voor de (...)

Psycholoog (m/v/x) (3/5de) voor het Sint-Lambrechtstehuis en voor de Uitbreiding Andromeda

Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Sint-Lambrechts-Woluwe werft aan voor haar Rust- en Verzorgingstehuis, het Sint-Lambrechtstehuis, en voor de Uitbreiding Andromeda, een psycholoog (m/v/x) in het kader van een vervangingscontract van 60% voltijds, met onmiddellijke indiensttreding.

Opdrachten bij de Uitbreiding Andromeda halftijds :

 • Begeleiden van de bewoners bij het gebruik van tools om hun psycho-affectief evenwicht te behouden.
 • Nauw samenwerken met de maatschappelijk assistent.
 • Begeleiden van de bewoners bij het oplossen van hun psychologische en relationele problemen zodat ze een waardig menselijk leven kunnen leiden met respect voor zichzelf en de andere bewoners.
 • Aanmoedigen van de zelfstandigheid van de bewoners in het sociale kader door middel van het leefreglement. De persoon eventueel richten naar een aangepaster leefproject.

Opdrachten in het Sint-Lambrechtstehuis (halve dag per week)

 • Actief luisteren naar de zorgen van de bewoners en hun familie, en maatregelen nemen om ongepast gedrag of gevaarlijke gebeurtenissen te verminderen.
 • Adviseren en informeren van de betrokken partijen (bijv. patiënten/bewoners, familieleden, het pluridisciplinaire team) omtrent te nemen beslissingen en de ontwikkeling van de bewoners.

Taken

 • Onthalen, informeren, adviseren en oriënteren van de betrokken personen ;
 • Sociale en administratieve follow-up van de dossiers volgens vastgestelde procedures ;
 • Uitvoeren van sociale onderzoeken (huisbezoeken, ontmoetingen met tussenkomende partijen, verzamelen van vereiste gegevens in overeenstemming met de wet) ;
 • Samenvatten van de gegevens over de sociale situatie van de aanvrager om de staat van behoefte te bepalen ;
 • Regelmatig updaten van de sociale situatie van de gebruikers ;
 • Opstellen van verslagen met voorstellen voor hulp om deze voor te leggen aan het Comité ;
 • Aangaan van een relatie met de gebruikers in overeenstemming met de deontologische regels ;
 • Samenwerken met collega’s en andere diensten van het Centrum en met externe diensten.

Vereiste kwaliteiten voor de functie :

Voorwaarden voor deelname aan de aanwerving :

 • Houder zijn van een diploma psychologie ;
 • Een rijbewijs B hebben.

Gedragscompetenties

 • Kunnen organiseren, methodisch en nauwgezet kunnen werken ;
 • Flexibel, empathisch en assertief zijn ;
 • In staat om te analyseren, te onderhandelen en de betrokken persoon te begeleiden bij het vinden van oplossingen voor zijn problemen/situaties ;
 • In teamverband kunnen werken ;
 • Gemakkelijk schriftelijk en mondeling kunnen communiceren.

Technische competenties

 • Technieken beheersen voor het beheren van de groep, voor individuele projecten of gesprekken zijn een pluspunt ;
 • Computertoepassingen beheersen (Word, Excel) ;
 • Kennis hebben van het OCMW en de sociale wetgeving met betrekking tot senioren en kwetsbare mensen met een fysieke of psychische handicap ;
 • Kennis van de tweede landstaal, in het bezit van Selor of bereid deze te verkrijgen (art.8 en art.9§2) zijn een pluspunt.

Wij bieden u

Een deeltijds vervangingscontract (60%), voor de duur van 1 jaar, niveau A1 (Master) – maandelijks brutoloon op basis van een voltijdse job : 3.057,11 Euro met indiensttreding op 01/10/2019, in een stabiele en aangename omgeving, evenals gratis openbaar vervoer.

Geïnteresseerd ?

Stuur dan uw kandidatuur (CV en brief met motivering) uiterlijk tegen 15/09/2019, bij voorkeur per e-mail naar : jobs2019-028@cpas.woluwe1200.be met zeker de vermelding ESS_PSY.

Agenda


Tous les événements

© 2019 - CPAS Woluwe-Saint-Lambert

Intranet | Disclaimer | Plan du site | Contact