Accueil > Jobs > Maatschappelijk assistent (m/v/x) - Bepaalde tijd

Maatschappelijk assistent (m/v/x) - Bepaalde tijd

Om het hoofd te kunnen bieden aan het groeiend aantal activiteiten van zijn diensten werft het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Sint-Lambrechts-Woluwe aan voor de Sociale Dienst eerste lijn van de afdeling Maatschappelijk Welzijn een maatschappelijk assistent (m/v/x), voor een voltijdse arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van 6 maanden met onmiddellijke indiensttreding.

Missie

 • Instaan voor de toegang tot ondersteuning en sociale begeleiding die wettelijk en sociaal is aangepast.
 • Identificeren en analyseren van de situatie van de aanvragers en van de aard van hun behoeften, in samenwerking met andere sociale diensten van het centrum (Beroepsinschakeling, Sociale Inschakeling/Huisvesting/Energie/Schuldbemiddeling, enz.)

Taken

 • De personen onthalen, informeren, adviseren en oriënteren ;
 • Sociale en administratieve opvolging van de dossiers volgens de vastgelegde procedures ;
 • Sociale onderzoeken instellen (thuisbezoeken, de betrokkenen ontmoeten, de vereiste gegevens verzamelen overeenkomstig de wetgeving) ;
 • Samenvatten van de gegevens van de sociale situatie van de aanvrager teneinde de staat van hun noden vast te leggen ;
 • Regelmatige update van de sociale situatie van de cliënten ;
 • Voorbereiding van de verslagen met de voorstellen voor ondersteuning met het oog op voorlegging aan het comité ;
 • Een relatie leggen met de cliënten met naleving van de deontologische regels
 • Samenwerken met de collega’s en andere diensten van het centrum evenals met externe diensten.

Vereiste kwaliteiten voor de functie :

Voorwaarden voor deelname aan de aanwerving :

 • Houder zijn van een diploma maatschappelijk assistent ;
 • Beschikken over een voorafgaande OCMW-ervaring in een algemene sociale dienst en in het bezit zijn van een taaldiploma van Selor dat overeenstemt met uw niveau, zijn troeven.

Gedragsvaardigheden

 • Nauwgezetheid, autonomie, polyvalentie, nieuwsgierigheid en zin voor organisatie
 • Luistervaardigheid, empathie en begrip
 • Naleving van de vertrouwelijkheidsregels - beroepsgeheim
 • Kritische blik op de beroepspraktijk en inzicht in een perspectief van evolutie
 • Stressbestendig

Technische vaardigheden :

 • Kennis van de Sociale wetgeving :
  • Organieke OCMW-Wet (08/07/1976)
  • Wet inzake het ten laste nemen van de steun verleend door de OCMW’s (02/04/1965) ;
  • Wet betreffende het recht op maatschappelijke integratie (26/05/2002)
 • Gebruik kunnen maken van de klassieke kantoorsoftware - Outlook, Word, Excel - en in staat zijn om specifieke software te leren gebruiken

Wij bieden :

Een voltijdse arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd op niveau BH1 (bruto maandloon : 2.327,43 euros), gratis openbaar vervoer, een aangepast individueel opleidingsplan, een aangename werkomgeving (met respect voor het evenwicht tussen werk en privéleven) die volop evolueert.

Geïnteresseerd ?

Stuur uw kandidatuur (C.V. en motivatiebrief), naar het adres jobs2019-034@cpas.woluwe1200.be met verplichte referentie DAS-SSPL-AS. De sollicitaties zullen zo spoedig mogelijk behandelen worden.

Agenda


Tous les événements

© 2019 - CPAS Woluwe-Saint-Lambert

Intranet | Disclaimer | Plan du site | Contact