Homepagina > Jobs > Maatschappelijk assistent (m/v/x)

Maatschappelijk assistent (m/v/x)

Om het hoofd te kunnen bieden aan het groeiend aantal activiteiten van zijn diensten werft het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Sint-Lambrechts-Woluwe aan voor de Sociale Dienst Eerste Lijn van de afdeling Maatschappelijk Welzijn een maatschappelijk assistent (m/v/x), voor een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur met onmiddellijke indiensttreding.

Missie

 • Instaan voor de toegang tot ondersteuning en sociale begeleiding die wettelijk en sociaal is aangepast.
 • Identificeren en analyseren van de situatie van de aanvragers en van de aard van hun behoeften, in samenwerking met andere sociale diensten van het centrum (Beroepsinschakeling, Sociale Inschakeling/Huisvesting/Energie/Schuldbemiddeling, enz.)

Taken

 • De personen onthalen, informeren, adviseren en oriënteren;
 • Sociale en administratieve opvolging van de dossiers volgens de vastgelegde procedures;
 • Sociale onderzoeken instellen (thuisbezoeken, de betrokkenen ontmoeten, de vereiste gegevens verzamelen overeenkomstig de wetgeving);
 • Samenvatten van de gegevens van de sociale situatie van de aanvrager teneinde de staat van hun noden vast te leggen;
 • Regelmatige update van de sociale situatie van de cliënten;
 • Voorbereiding van de verslagen met de voorstellen voor ondersteuning met het oog op voorlegging aan het comité;
 • Een relatie leggen met de cliënten met naleving van de deontologische regels
 • Samenwerken met de collega’s en andere diensten van het centrum evenals met externe diensten.

Vereiste kwaliteiten voor de functie:

Voorwaarden voor deelname aan de aanwerving:

 • Houder zijn van een diploma maatschappelijk assistent;
 • Beschikken over een voorafgaande OCMW-ervaring in een algemene sociale dienst en in het bezit zijn van een taaldiploma van Selor dat overeenstemt met uw niveau, zijn troeven.

Gedragsvaardigheden

 • Nauwgezetheid, autonomie, polyvalentie, nieuwsgierigheid en zin voor organisatie
 • Luistervaardigheid, empathie en begrip
 • Naleving van de vertrouwelijkheidsregels - beroepsgeheim
 • Kritische blik op de beroepspraktijk en inzicht in een perspectief van evolutie
 • Stressbestendig

Technische vaardigheden:

 • Kennis van de Sociale wetgeving:
  • Organieke OCMW-Wet (08/07/1976)
  • Wet inzake het ten laste nemen van de steun verleend door de OCMW’s (02/04/1965);
  • Wet betreffende het recht op maatschappelijke integratie (26/05/2002)
 • Gebruik kunnen maken van de klassieke kantoorsoftware - Outlook, Word, Excel - en in staat zijn om specifieke software te leren gebruiken

Wij bieden:

Een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur op niveau BH1 (bruto maandloon, zonder anciënniteit: 2.327,43 euros), mogelijkheid van erkenning en herwaardering van uw anciënniteit in de functie, een tweetaligheidspremie (via Selor-examen), een eindejaarspremie, gratis openbaar vervoer, een hosptalisatieverzekering, een gunstige vakantieregeling, een aangepast individueel opleidingsplan, een aangename werkomgeving (met respect voor het evenwicht tussen werk en privéleven) die volop evolueert.

Geïnteresseerd?

Stuur uw kandidatuur (C.V. en motivatiebrief), naar het adres jobs2019-033@cpas.woluwe1200.be met verplichte referentie DAS-SSPL-AS. De sollicitaties zullen zo spoedig mogelijk behandelen worden.

Agenda


Alle evenementen

© 2019 - CPAS Woluwe-Saint-Lambert

Intranet | Contact | Disclaimer | Sitemap